Hydrangea.serrata outside Izu-peninsula

H.serrata in my garden

Hydrangea.serrata

Shingu temari

Hagoromono mai

Iyono sakazuki

Shikobai

Muramusume

Oniji

Midoriboshi

ukigumo(nangoku)

Iyo no usuzumi

Mikata Yae

Iyo nishiki

Kiyosumi sawaajisai

Turugi no mai

Shizuka

Mikawa chidori

Shichidanka

Fujinotaki

Tuenomidorisumi

Tanoji

Kizawanohikari

Senhime

Beniturugi

Hanafubuki

Nijinotani

Iyotemari

Sasanomai

Hydrangea.serrata planted in my garden

1 Iyo no sigure
5 Bocho no ao
9 Iyo no usuzumi
13 Buzen no hajirai
17 Yokonami no tuki
21 Kikuzaki shitidanka
25 Iyo no satukiame
29 AMAGIAMACHA
33 Tue no ryokuboku
37 Tue no hakusui
41 Kocho no mai
45 Shiiba no benisuzume
49 Kuraki no temari
53 Soya temari
57 Oshikawa niji
61 Bocho no temari
2 Iyokomati
6 Variegated leaf (?)
10 Tsue no shima
14 Iyo no aogasuri
18 Inaigasuri
22 Bocho no benikosuzu
26 Hime niji
30 Variegated type (?)
34
38 Aihime
42 Yokonami no hikari
46 Obi no sakazuki()
50 Iwami no hoshi
54 Osikawabeni
58 Bochonotemari
3 Myojo
7 Fuji no taki
11 Kurohime
15 kurenai
19 Beni kansetu
23 Tosa no akatuki
27 Komachi nishiki
31 Shirotae
35 Yahiko
39 Tosa ryofu
43 Hyuga konjo
47 bessitemari
51 Iyono yudati
55 Iyojishi
59 Hanamaturi
4 Iyo koshibori
8 Momoiro yamaajisai
12 Hyuga konjo
16 Tosa ryokufu
20 Iyo zansetsu
24 Shirayukihime
28 Yosakoi odori
32 siratori
36
40 Iwami no sakazuki
44 Tosa kagura
48 Aya
52 Seto no tsuki
56 Kujunoookan
60 Shizuka
<< contact >>
Cultural museum in Jogasaki
1156 Yawatano, Ito-city, Shizuoka 413-0232, JAPAN
E-mail: dream@izu.fm
Fax: (81)557-54-1478
The question : to Tetsu Hirasawa in Music Box Museum of Izu
Tel: (81)557-53-0900
Top / H.macrophylla in Jogasaki-coast / Hydrangea in Izu-peninsula / Yawatano(Hydrangea's home)
Hydrangea collection / For farmer & breeder / Link / Site map
Hirasawa Collection of Wild Hydrangea in Izu peninsula, Japan